Bioconstrucció Rocamare

La meva especialitat és l’ús de la terra com a material de construcció. En aquest àmbit faig sobretot acabats d’interiors amb argila. Treballo també la calç i els entramats vegetals. Els interiors realitzats amb aquests materials són espais naturals, sans, confortables i sobretot molt bonics. Fabrico toves, rajols de terra crua per a la construcció natural i morters de terra. Faig assessoraments en bioconstrucció, assistència a l’autoconstrucció i tallers de formació.